beat365体育(亚洲VIP入口)-最新App Store官网

产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > ATCC细胞 > Rat/大鼠 > BRL大鼠肝细胞

BRL大鼠肝细胞

更新时间:2016-05-10

简要描述:

我司BRL大鼠肝细胞,产地美国ATCC细胞库,所有出入库细胞均经过严格的细胞质量检测,确保细胞无污染,符合检测合格标准。订购7~15 天内即可发货,采用快递邮寄,确保细胞Z短时间内送到客户手中。

  免费咨询:021-54720761

  发邮件给我们:2881498726@qq.com

BRL大鼠肝细胞培养注意事项:
1、实验进行前,无菌室及无菌操作台(laminarflow)以紫外灯照射30-60分钟灭菌,以70%ethanol擦拭无菌操作抬面,并开启无菌操作台风扇运转10分钟后,才开始实验操作。
2、BRL大鼠肝细胞操作工作区域应保持清洁及宽敞,必要物品,例如试管架、吸管吸取器或吸管盒等可以暂时放置,其它实验用品用完即应移出,以利于气流之流通。实验用品以70%ethanol擦拭后才带入无菌操作台内。
3、小心取用无菌之实验物品,避免造成污染。勿碰触吸管尖头部或是容器瓶口,亦不要在打开之容器正上方操作实验。容器打开后,以手夹住瓶盖并握住瓶身,倾斜约45°角取用,尽量勿将瓶盖盖口朝上放置桌面。
3、工作人员应注意自身之安全,须穿戴实验衣及手套后才进行实验。

目录号CC-Y3004
细胞英文(简称)BRL
细胞名称
背景资料收到细胞,请查看瓶子是否有破裂,培养基是否漏出,是否浑浊,如有请尽快和我们。如包装完好,取出25cm2培养瓶,75%酒精消毒,拆下封口膜,在显微镜下观察细胞形态是否正常,细胞的贴壁情况以及细胞密度,然后放入37℃,5%CO2细胞培养箱中静置2-3小时,以稳定细胞状态。
细胞来源ATCC
代次P3
规格T25
细胞数50-100万
价格电议
生物安全级别2
组织来源
细胞形态贴壁;上皮细胞样
细胞活力95%(Viability by Trypan Blue Exclusion)
细胞检测细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌
培养条件RPMI-1640 +10% FBS;37℃,5% CO2
传代方法建议1:2-1:3 两天换液一次
冻存条件*培养基50%+40%FBS+10%DMSO

提供的细胞类型有细胞系,每个细胞发货前都必须经过实验室QC检测,确保每个批次的质量。是上海生物行业*的代理供应商,提供报价、咨询及技术服务,选购。
我司其他相关销售产品:
Cs-(019)-001887    SK-HEP-1细胞株/细胞,人肝癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001888    NCI-H838[H838]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001889    SK-OV-3[SKOV-3]细胞株/细胞,人卵巢癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001890    HPAC细胞株/细胞,人胰腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001891    PC-3细胞株/细胞,人前列腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001892    SW 1088[SW-1088;SW1088]细胞株/细胞,人脑星型胶质瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001893    EB-3[EB3]细胞株/细胞,人淋巴样Burkitt淋巴瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001894    HT-3细胞株/细胞,人子宫颈癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001895    TT细胞株/细胞,人骨髓样甲状腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001896    ES-2细胞株/细胞,人卵巢透明细胞株/细胞癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001897    LoVo细胞株/细胞,人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001898    HT-29细胞株/细胞,人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001899    TE 115.T细胞株/细胞,人软组织纤维瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001900    Cates-1B细胞株/细胞,人睾丸淋巴胚胎性癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001901    SNU-398细胞株/细胞,人肝癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001902    Hep 3B2.1-7[Hep 3B;Hep-3B;Hep3B]细胞株/细胞,人肝癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001903    SNU-182细胞株/细胞,人肝癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001904    PLC/PRF/5细胞株/细胞,人肝癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001905    WERI-Rb-1细胞株/细胞,人视网膜母细胞株/细胞瘤    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001906    PA-1细胞株/细胞,人卵巢畸胎瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001907    Hs 578T细胞株/细胞,人乳腺成纤维细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001908    Hs 578Bst细胞株/细胞,人乳腺成纤维细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001909    TE 354.T细胞株/细胞,人皮肤基底细胞株/细胞癌    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001910    TE 353.Sk细胞株/细胞,人正常皮肤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001911    SW480[SW-480]细胞株/细胞,人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001912    SW620[SW-620]细胞株/细胞,人结肠腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001913    NCI-H1299细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001914    PC-12细胞株/细胞,大鼠肾上腺嗜铬细胞株/细胞瘤    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001915    COS-7细胞株/细胞,非洲青猴肾细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001916    TOV-112D细胞株/细胞,人上皮性卵巢癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001917    MRC-5细胞株/细胞,人正常胚肺成纤维细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001918    NCI-H1563[H1563]细胞株/细胞,人胚肺细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001919    NCI-H2170[H2170]细胞株/细胞,人肺鳞状细胞株/细胞癌    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001920    Hs888Lu细胞株/细胞,人肺成纤维细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001921    SW 1271[SW-1271;SW1271]细胞株/细胞,人肺腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001922    Hep G2细胞株/细胞,人肝癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001923    SJCRH30[RC13;RMS 13;SJRH30]细胞株/细胞,人骨髓横纹肌肉癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001924    C2C12细胞株/细胞,人肌肉成纤维细胞株/细胞瘤    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001925    G-7细胞株/细胞,小鼠骨骼肌肌肉母瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001926    Sol8细胞株/细胞,小鼠骨骼肌肌肉母细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001927    BLO-11细胞株/细胞,小鼠骨骼成纤维细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001928    NOR-10细胞株/细胞,小鼠骨骼肌成纤维细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001929    NCI-H596[H596]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001930    NCI-H520[H520]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001931    NCI-H1703[H1703]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001932    NCI-H226[H226]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001933    SK-MES-1细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001934    NCI-H1869[H1869]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001935    SW 900[SW-900;SW900]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001936    7F2细胞株/细胞,小鼠杂交瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001937    3T3-L1细胞株/细胞,小鼠脂肪细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001938    THLE-3细胞株/细胞,人肝上皮细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001939    PT67细胞株/细胞,小鼠逆转录病毒包装细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001940    hFOB 1.19细胞株/细胞,人SV40转染成骨细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(019)-001941    HIT-T15细胞株/细胞,仓鼠beta胰岛细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶

 

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
beat365体育官网

beat365体育官网

地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2441室

版权所有:beat365体育官网  备案号:沪ICP备16026504号-5  总访问量:482760  站点地图  技术支持:智慧城市网  管理登陆

XML 地图